KONTEJNEROVÁ DOPRAVA PROSTĚJOV,
Pronájem a přistavení kontejnerů, stavební sutě...

PRŮMYSLOVÉ A ŽIVNOSTENSKÉ ODPADY

Firma Nature s.r.o. provádí svoz a zajišťuje následné odstranění a využití téměř veškerých průmyslových odpadů a odpadů z živností kategorie O a N.

Druhy odebíraných odpadů dle Katalogu odpadů:

zobrazit kompletní seznam odpadů dle katalogů »

stáhnout kompletní seznam odpadů dle katalogů (.doc) »

Svozová technika a kontejnery pro přepravu odpadů:

Pro svoz pytlovaných odpadů, odpadů v menších kontejnerech, sudech, bigbazích, volně ložených odpadů a druhotných surovin skříňový DAF s elektrickým čelem s nosností 5 t a 30 m³ úložným prostorem.


Hákové kontejnery Iveco 14, 32 m³ ( nosnost 14 t )

Vanové kontejnery Liaz 5, 7, 10 m³ ( nosnost 10 t )

Hákové kontejnery Avie, Man - 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20 m³ ( nosnost 4,5 a 7 t )


Přeprava nebezpečných odpadů je zajištěna v souladu s mezinárodní dohodou ADR

Ceny za převzetí, přepravu a odstranění odpadů jsou smluvní . Informace na tel. č. 582 341 317, 603 463 417 , 608 811 174, e-mail: nature@volny.cz

Firma Nature s.r.o. dále zajistí:

  • dodání evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů ( ELPNO )
  • vystavení dokladů o převzetí, přepravě a zajištění odstranění a využití odpadů
  • zajistění odběru vzorků odpadů a provedení analýz odpadů

Povinnosti původce ( vlastníka odpadu ) při předání odpadů:

Při prvním předání odpadu předat základní popis odpadu, případně analýzu odpadu, pokud analýza pro odstranění odpadu je nutná ( zejména u odpadů kategorie N - odpady odstraňované skládkováním, biodegradací, deemulgací, neutralizací apod.) Pří prvním i každém následujícím předání odpadu potvrdit Protokol o předání odpadu, u odpadů kategorie N ještě potvrdit ELPNO.