KONTEJNEROVÁ DOPRAVA PROSTĚJOV,
Pronájem a přistavení kontejnerů, stavební sutě...

ODPADY Z OBCÍ a domácností

Svoz, odstranění a využití komunálních, objemných odpadů a odpadů ze zeleně z obcí

Firma Nature s.r.o. provádí svoz a zajišťuje následné odstranění a využití směsných komunálních odpadů, objemných odpadů a odpadů zeleně. K těmto účelům je schopna přistavit kontejnery různých velikostí:

Kontejnery a svozová technika pro přepravu těchto odpadů:

Pro svoz pytlovaných odpadů, odpadů v menších kontejnerech, sudech, bigbazích, volně ložených odpadů a druhotných surovin skříňový DAF s elektrickým čelem s nosností 5 t a 30 m³ úložným prostorem.


Hákové kontejnery Iveco 14, 32 m³ ( nosnost 14 t )

Vanové kontejnery Liaz 5, 7, 10 m³ ( nosnost 10 t )

Hákové kontejnery Avie, Man - 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20 m³ ( nosnost 4,5 a 7 t )Ceny za převzetí, přepravu a odstranění odpadů jsou smluvní . Informace na tel. č. 582 341 317, 603 463 417 , 608 811 174, e-mail: nature@volny.cz

Firma Nature s.r.o. dále zajistí:

  • vystavení dokladů o převzetí, přepravě a zajištění odstranění a využití odpadů

Povinnosti původce ( vlastníka odpadu ) při předání odpadů :

Při prvním předání odpadu předat základní popis odpadu.
Pří prvním i každém následujícím předání odpadu potvrdit Protokol o předání odpadu.

Firma Nature s.r.o. v současnosti zatím nesváží komunální odpady z obcí tzv. kukavozy ( 110 l, 220 l, 1100 l nádoby ) a tříděné separované odpady ( papír, plasty, PET, sklo, nápojové kartony ).