KONTEJNEROVÁ DOPRAVA PROSTĚJOV,
Pronájem a přistavení kontejnerů, stavební sutě...

Služby

1. Kontejnery, kontejnerová doprava, pronájem kontejnerů

Pronájem kontejnerů, kontejnerová přeprava stavebních odpadů a odpadů z domácností a jejich následná recyklace či uložení na skládce

2. Výkup sběrového papíru a plastových fólií

3. Stavební odpady

Přistavení kontejnerů, odvoz, recyklace a uložení stavebních sutí a dalších stavebních odpadů. Firma Nature s.r.o. Vám přistaví kontejnery o velikosti dle Vašeho přání, odveze stavební sutě k recyklaci či uloží na skládce, zajistí likvidaci ostatních stavebních odpadů.

4. Odpady z obcí a domácností

Svoz, odstranění a využití komunálních, objemných odpadů a odpadů ze zeleně z obcí

5. Průmyslové a živnostenské odpady

Svoz, odstranění a využití průmyslových odpadů a odpadů z živností, zajištění analýz odpadů

6. Prodej a dovoz písků, štěrků, betonu a jiných materiálů

Firma Nature s.r.o. Vám může zajistit dovoz písků, štěrků, drceného kameniva, uhlí a jiných sypkých materiálů, kusového, metrového dřeva