KONTEJNEROVÁ DOPRAVA PROSTĚJOV,
Pronájem a přistavení kontejnerů, stavební sutě...

KONTEJNERY NA ODPAD

Pronájem kontejnerů, kontejnerová přeprava stavebních odpadů a odpadů z domácností a jejich následná recyklace či uložení na skládce

Firma Nature nabízí stavebním firmám i občanům široký sortiment kontejnerů na ukládání stavebních sutí, ostatních odpadů ze staveb, domovních a velkoobjemových odpadů:


Druh kontejneru Objem kontejneru ( m³ ) Tonáž kontejneru ( tuny )
Avie, Man - hákové kontejnery 3 4,5 a 7
4 4,5 a 7
10 4,5 a 7
6 uzavřený s víky 4,5 a 7
12 4,5 a 7
14 uzavřený ( domeček ) 4,5 a 7
14 uzavřený ( sklad NO ) 4,5 a 7
15 4,5 a 7
15 síťovaný na papír 4,5 a 7
18 4,5 a 7
20 4,5 a 7
Man – vanový kontejner 5 10
6 10
7 skosený 10
7 s víky 10
10 10
Iveco – hákový kontejner 14 14
32

Hákové kontejnery Iveco 14, 32 m³ ( nosnost 14 t )

Vanové kontejnery Liaz 5, 7, 10 m³ ( nosnost 10 t )

Hákové kontejnery Avie, Man - 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20 m³ ( nosnost 4,5 a 7 t )


Objednávky kontejnerů:

  • Telefonicky: 582 341 317, 608 811 174, 603 463 417
  • E-mailem: nature@volny.cz
  • Osobně na adrese: Nature s.r.o., Olomoucká 485, 796 07 Držovice

Ceny: smluvní - informace poskytnem na výše uvedených kontaktech u objednávek Kontejnerů

Cena se skládá z ceny:

  • za uložení odpadu na skládce či recyklační stanici
  • za dopravní náklady a manipulaci s kontejnery
  • za pronájem kontejneru (den přistavení a odvozu se neúčtuje)