KONTEJNEROVÁ DOPRAVA PROSTĚJOV,
Pronájem a přistavení kontejnerů, stavební sutě...

O společnosti Nature s.r.o.

Společnost Nature s.r.o. vznikla v počátku roku 1995. Od prvopočátku nosnou podnikatelskou aktivitou společnosti byly odborné služby v oblasti odstraňování, využívání a recyklace odpadů a s tím související služby a činnosti. Tyto činnosti naše společnost poskytuje na základě platných živnostenských a koncesních listin a platných rozhodnutí krajských úřadů. Naše společnost poskytuje následující služby v odpadovém hospodářství:

  • převzetí veškerých odpadů kategorie O, N v místě vzniku
  • zajištění využití a odstranění veškerých odpadů kategorie O, N
  • přepravu odpadů kat. O, N
  • přepravu nebezpečných odpadů vozidly dle mezinárodní dohody ADR
  • přeprava odpadů hákovými kontejnery Iveco 15, 32 m3 (nosnost 14 t)
  • přepravu odpadů vanovými kontejnery Man - řetěz 5, 7, 10 m3 (nosnost 10 t)
  • přepravu odpadů hákovými kontejnery Avie - 3, 5, 7, 10, 15 m3 (nosnost 5 t)
  • přepravu odpadů hákovými kontejnery Avie - 3, 5, 7, 10, 15 m3 (nosnost 7 t)
  • přepravu odpadů hákovými kontejnery Man - 3, 5, 7, 10, 15 m3 (nosnost 7 t)
  • přeprava odpadů DAF - skříň s elektrickým čelem ( nosnost 5 t )
  • zapůjčení kontejnerů a nádob na odpady organizacím
  • přistavení a odvoz kontejnerů na sutě, zeminy, komunální odpady, odpady ze zeleně občanům, obcím a organizacím
  • odběr veškerých druhotných surovin
  • odběr a zpracování sběrového papírů, plastových fólií
  • svoz neprodaných výtisků novin a časopisů z remitend
  • zajištění odběru odpadů ze sběrných dvorů městům a obcím
  • provoz a budování sběrných dvorů
  • zajištění mobilního sběru nebezpečných složek komunálního odpadu městům a obcím
  • poradenství v odpadovém hospodářství
  • vedení evidence odpadů, zajišťování ohlašovacích povinností pro obce a organizace
  • zajištění styku s orgány státní správy v odpadovém hospodářství
  • převzetí odpadového hospodářství jednotlivých organizací
  • prodej nádob a kontejnerů na odpady, vybavení skladů NO, prodej sorpčních prostředků
  • komplexní služby v odpadovém hospodářství